5 voordelen van het uitbesteden van uw postverwerking

Zelfs in de huidige tijden van steeds sneller gaande digitalisering, blijft traditionele postverwerking nog steeds belangrijk in het bedrijfsleven. Denkt u bijvoorbeeld maar aan interne postbedeling, het verzenden van facturen, direct mailings, loonfiches, enzovoort. Zo’n taken behoren duidelijk niet tot de kernactiviteiten van een onderneming, maar zijn wel heel arbeidsintensief en tijdrovend. Uitbesteding van uw interne postverwerking aan een facility management partner kan dan een interessante oplossing zijn. We vertellen u graag waarom.

Read More >

Medewerkers langer aan boord houden door een goed kantoorbeheer

Door de alsmaar toenemende vergrijzing op de arbeidsmarkt en een verschuiving in de wensen van jonge werknemers, krijgen heel wat bedrijven te maken met de war for talent. Ze zoeken verschillende manieren om nieuw talent aan te trekken en hun huidige werknemers te kunnen houden, maar dat is geen eenvoudige opdracht meer. Een mooi verloningspakket is immers niet meer voldoende om werknemers langer aan boord te houden. Ze hebben andere wensen en beseffen vaak ook dat er gestreden wordt voor hun talent. Het is dan ook hier dat een goed kantoorbeheer en een professioneel facilitaire dienstverlening het verschil kunnen maken.

Read More >

Facility management: van kostenpost naar onmisbare investering

Bij de term ‘facility management’ denken we vooral aan het schoonmaken van kantoorgebouwen, het verzorgen van de receptie en de postbedeling, maar facility management gaat een heel stuk verder. Het wordt dan ook niet langer aanzien als eenbelangrijke kostenpost zonder directe return, maar groeit steeds meer uit tot een onmisbare investering in de toekomst van een organisatie.

Read More >

Facilitair management voor bedrijven: meer dan alleen schoonmaak

Wie denkt aan facilitair management, denkt onmiddellijk aan een schoonmaakdienst. Nu ja, schoonmaken maakt natuurlijk deel uit van het ‘huishouden’ voor bedrijven, maar het gaat een heel stuk verder. Een betere term is dan ook facilitymanagement of facilitaire dienstverlening. Het omvat alle ondersteunende diensten die nodig zijn om een aangename werkomgeving te creëren en om de kernactiviteiten van het bedrijf zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Maar wat zijn naast schoonmaak de belangrijkste bezigheden van facility management dan juist? We sommen er enkele voor u op:

Read More >

Wat is facility management?

De term facility management, ook wel facilitaire dienstverlening genoemd, wordt binnen de bedrijfswereld maar al te vaak gebruikt, maar wat houdt die term nu juist in? Volgens het woordenboek betekent facility management ‘het uitvoeren en organiseren van logistieke en huishoudelijke taken als opslag en distributie van goederen, bevoorrading, schoonmaken en onderhoud en het verzorgen van maaltijden’. Dat is een hele waslijst aan taken, maar facility management gaat verder dan het uitvoeren van die takenlijst.

Read More >

Smart cleaning – en wat Mr. Miyagi je erover leert

Iedereen werkt graag proper. Niemand wil zwarte vegen op de werkvloer. Of lijmresten op z’n bureau. Of vettige vingers op z’n computerscherm. Laat het schoonmaken dus over aan professionals én kies voor een bedrijf met de juiste schoonmaakstrategie. Of met een cool woord: smart cleaning.

Read More >

Groenonderhoud in uw bedrijf uitbesteden: waar op letten?

Hoe langer hoe meer bedrijven doen een beroep op specialisten voor het onderhoud van hun groenvoorzieningen. Het is evenwel belangrijk niet over één nacht ijs te gaan wanneer beslist wordt om dat onderhoud uit te besteden. Er zijn behoorlijk veel aandachtspunten.

Read More >

Outsourcen van facility management, een kwalitatieve oplossing voor bedrijfsgroei

In tegenstelling tot ongeveer 10 jaar geleden kiezen steeds meer bedrijven ervoor om bepaalde taken binnen hun organisatie uit te besteden. Bedrijfsprocessen die niets te maken hebben met de kernactiviteiten van een bedrijf, zoals facility management, lenen zich daartoe het meest.

Read More >

Wat is de rol van facility managers voor welzijn op het werk?

De laatste jaren krijgen bedrijven te kampen met een groeiend aantal werknemers met burn-out en een hoog ziekteverzuim. Dit komt vaak door een combinatie van de hoge werkdruk en een onaangename en ongezonde werkomgeving. Werknemers willen zich gezond en gelukkig voelen op hun werk om zo optimaal te kunnen presteren. Ze hechten veel belang aan een werkplek waar ze zich kunnen ontplooien en zich thuis kunnen voelen.

Read More >