Facility management in 2020: focus op MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid en MVO zijn dé focus van facility management voor de komende jaren. Niet alleen staan bedrijven onder druk om te investeren in een duurzame werkomgeving en in MVO, ook werknemers vinden deze pijlers zeer belangrijk. Dat is ook niet zo verwonderlijk gezien de focus van onze maatschappij steeds meer gevestigd wordt op een duurzame en verantwoorde samenleving. Maar wat betekenen deze doelstellingen nu eigenlijk en hoe kan facility management ingezet worden om ze te bereiken?

Read More >

Waarom een proactieve facility management partner een wereld van verschil betekent

Facility management is meer geworden dan brandjes blussen alleen. Facilitaire bedrijven stappen steeds meer af van de traditionele manier van werken en hanteren vaker een proactieve werkattitude. Deze evolutie komt er niet alleen door een betere klantenservice te willen aanbieden, maar ook door de steeds veranderlijke trends in duurzaamheid en technologie. Daarnaast is een aangename en kwalitatieve werkplek steeds meer de beslissende factor bij het kiezen van een werkgever.

Read More >

Facility management als essentiële factor voor employee happiness

Employee happiness, werkgeluk, Chief Happiness Officer, de terminologie en visie in onze professionele wereld is sterk veranderd. Heel wat bedrijven beseffen dat een gelukkige werknemer een gemotiveerde, productieve werknemer is. Ze doen er dan ook alles aan om hun werkkrachten het helemaal naar hun zin te maken en dat is tegenwoordig niet enkel meer de taak van HR. Facility management speelt een steeds groter wordende rol in het realiseren van employee happiness.

Read More >

Ecologischer werken door facilitaire taken uit te besteden

Duurzaamheid en ecologisch werken spelen een steeds prominentere rol in ondernemen. Investeren in de toekomst is een absolute must geworden, maar niet alle bedrijven hebben daarvoor de juiste middelen en kennis in huis. Om toch mee te evolueren naar een ecologische verantwoorde manier van werken, besteden ze daarom dergelijke facilitaire opdrachten uit. Inzetten op een duurzame toekomst zonder zelf zwaar te moeten investeren, is steeds meer de norm.

Read More >

5 voordelen van het uitbesteden van uw postverwerking

Zelfs in de huidige tijden van steeds sneller gaande digitalisering, blijft traditionele postverwerking nog steeds belangrijk in het bedrijfsleven. Denkt u bijvoorbeeld maar aan interne postbedeling, het verzenden van facturen, direct mailings, loonfiches, enzovoort. Zo’n taken behoren duidelijk niet tot de kernactiviteiten van een onderneming, maar zijn wel heel arbeidsintensief en tijdrovend. Uitbesteding van uw interne postverwerking aan een facility management partner kan dan een interessante oplossing zijn. We vertellen u graag waarom.

Read More >

Medewerkers langer aan boord houden door een goed kantoorbeheer

Door de alsmaar toenemende vergrijzing op de arbeidsmarkt en een verschuiving in de wensen van jonge werknemers, krijgen heel wat bedrijven te maken met de war for talent. Ze zoeken verschillende manieren om nieuw talent aan te trekken en hun huidige werknemers te kunnen houden, maar dat is geen eenvoudige opdracht meer. Een mooi verloningspakket is immers niet meer voldoende om werknemers langer aan boord te houden. Ze hebben andere wensen en beseffen vaak ook dat er gestreden wordt voor hun talent. Het is dan ook hier dat een goed kantoorbeheer en een professioneel facilitaire dienstverlening het verschil kunnen maken.

Read More >

Facility management: van kostenpost naar onmisbare investering

Bij de term ‘facility management’ denken we vooral aan het schoonmaken van kantoorgebouwen, het verzorgen van de receptie en de postbedeling, maar facility management gaat een heel stuk verder. Het wordt dan ook niet langer aanzien als eenbelangrijke kostenpost zonder directe return, maar groeit steeds meer uit tot een onmisbare investering in de toekomst van een organisatie.

Read More >

Facilitair management voor bedrijven: meer dan alleen schoonmaak

Wie denkt aan facilitair management, denkt onmiddellijk aan een schoonmaakdienst. Nu ja, schoonmaken maakt natuurlijk deel uit van het ‘huishouden’ voor bedrijven, maar het gaat een heel stuk verder. Een betere term is dan ook facilitymanagement of facilitaire dienstverlening. Het omvat alle ondersteunende diensten die nodig zijn om een aangename werkomgeving te creëren en om de kernactiviteiten van het bedrijf zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Maar wat zijn naast schoonmaak de belangrijkste bezigheden van facility management dan juist? We sommen er enkele voor u op:

Read More >

Wat is facility management?

De term facility management, ook wel facilitaire dienstverlening genoemd, wordt binnen de bedrijfswereld maar al te vaak gebruikt, maar wat houdt die term nu juist in? Volgens het woordenboek betekent facility management ‘het uitvoeren en organiseren van logistieke en huishoudelijke taken als opslag en distributie van goederen, bevoorrading, schoonmaken en onderhoud en het verzorgen van maaltijden’. Dat is een hele waslijst aan taken, maar facility management gaat verder dan het uitvoeren van die takenlijst.

Read More >